Introduktion: sms och chattspråk

I och med teknologins obönhörliga framtåg i vår vardag har även ett nytt språkfenomen fötts, chattspråk. Denna språkvariant kännetecknas av att bestå av få tecken och förkortningar och används nästan uteslutande av ungdomar. Bakgrunden till språket ligger i begränsningarna av tecken som finns på många håll på internet samt i SMS. Detta gör det nödvändigt att förkorta sina ord och meningar för att få plats med så mycket information som möjligt men använda så få ord som möjligt. Några vanliga sådana förkortningar är ”vgd” som betyder: ”vad gör du?”, eller ”nt” som betyder ”inte”. Chattspråk är ett tydligt exempel på hur de yngre generationerna gärna hittar på nya språkvariationer till följd av ett ständigt varierande samhälle.

Chattspråk, var kommer det ifrån?

Det svenska språket är under ständig förändring. Dialekter och sociolekter är ett tydligt bevis på detta och den senaste varianten är chattspråk. Chattspråk kom samtidigt som mobiltelefonen blev en självklarhet i vår vardag och många började integrera den nya SMS tekniken i sina dagliga liv. Då SMS:en gjorde sitt intåg fanns det en mycket låg gräns för hur långa dessa korta meddelanden fick vara, det vill säga hur många tecken som fick skrivas. Detta i kombination med att de gamla knappsatserna där det ofta krävdes upp till tre tryck för att skriva ett enda tecken gjorde att man började ta bort allt utom det som karaktäriserade ett ord eller mening så att man får meningar som kan se ut på detta vis: ”Hej, kan nt ses idg,vgd imrg?”.

Att chattspråk fortfarande finns kvar i dag och flitigt används av en stor skara ungdomar beror bland annat på att det faktiskt går mycket snabbare att skriva då man i princip utelämnar hälften av alla tecken. Dessutom finns begränsningarna på SMS fortfarande kvar även om de inte är lika snäva. Även om vi har bytt ut de gamla knappsatserna med 12 knappar mot tangentbord vilka går mycket snabbare att skriva på så fortsätter många att hålla sig till det gamla sättet att skriva.

Snabbhet är idag en stor del av våra liv då vi i dagens samhälle lever på att snabbt kunna kontakta varandra vilket kan vara en annan orsak till att chattspråk biter sig kvar. Chattspråket har dock inte bara slagit rot i våra SMS utan det återfinns även till en stor del på internet, t.ex. på sajter som spelautomaterpånätet.se.

Om spel på nätcasinon intresserar dig så kan det vara en bra idé att läsa på lite innan. Kunskap om hur du ska spela är skillnaden mellan vinst och förlust. Om det är spelautomater på casino som intresserar dig så kan du läsa mer på eragon.se.

Men om du gillar att spela online så kan du även läsa mer på mondonordic.se eftersom att mer information kommer bara att öka dina chanser till vinst. Om du inte hade läst på ordentligt innan så skulle du kanske inte veta om hur du kan spela med casino bonus för att vinna mer pengar.

Sajter som strindberg2012.se har information om hur du ska tjäna mer när du vinner. Information om hur du ska spela på nätet är nyckeln till vinst och ju mer du förbereder dig desto mer vinner du.

Hur påverkar det oss

Hur har då den här variationen påverkat våra vardagliga liv? Många vuxna förfasar sig över det bristfälliga sättet att kommunicera och menar att det inte är riktig svenska. De är oroliga över barn och ungdomars förmåga att lära sig läsa och skriva ”på riktigt”. De hävdar att chattspråk urholkar språket så att man inte lär sig det korrekta sättet att uttrycka sig.

Rädslan för chattspråk är dock i de flesta fall helt obefogad då det inte är några problem för ungdomar att växla mellan chattspråkets många förkortningar och förvirrande avskalade ord och den korrekta svenskan. Språket används till största del som ett stilistiskt drag då man samtalar med vänner och bekanta i samma ålder vilket skapar en sorts gemenskap. På detta sätt är det snarare en positiv sak att ungdomar kommer närmare varandra genom att ha ett eget språk som bara de förstår. Rädslan att språket skulle ta över ungdomars förmåga att skriva djupare uppsatser i skolan har även den visat sig ogrundad eftersom det inte har påvisats något sådant samband.

Det finns dock en påvisad effekt av chattspråk som kan vara orsak till oro. Det finns forskning som har visat att även om chattspråk inte verkar vara skadligt vid skapandet av egna texter så kan chattspråket ligga bakom en försämrad förmåga att förstå längre uppsatser och artiklar. Det beror på att ungdomar som exponeras mycket för den här typen av förkortat språk som bar innehåller den absolut mest nödvändiga informationen lätt förlorar koncentrationsförmågan när de ställs inför mer avancerade texter. Läsförståelsekunskaperna hos barn och ungdomar som läser mycket korta blogginlägg eller SMS är bevisligen sämre än förståelsen hos dem som inte konsumerar dessa i samma grad.

Riskerna med chattandet

Det verkar alltså som att chattspråk och korta blogginlägg håller på att föra oss in i en tid där längre och mer komplexa texter och artiklar i allt större utsträckning ersätts av snabblästa, lättförståeliga och ytliga blogginlägg. Om det är bra eller dåligt är upp till var och en att bestämma men det verkar som en oundviklig utveckling. Det är dock inte för sent än att byta riktning ty vi stå nu i vägskälet där vi måste välja, och valet gäller de vuxna, ungdomarna har redan bestämt sig. Det är upp till den vuxna befolkningen att antingen anamma ungdomarnas chattspråk eller reagera mot det och försvara ett mer traditionellt och korrekt sätt att skriva. Men hur gör vi då, om vi vill vända den här utvecklingen och faktiskt byta väg?

För att motverka att chattspråk letar sig in i fel sammanhang behöver vi lära våra barn och ungdomar tjusningen med romaner och djupare texter som innehåller mening och betydelse så att de över sin förmåga att koncentrera sig på att förstå och inte ger upp direkt. Problemet ligger i grund och botten i bristen på tålamod. Denna brist har sin grund i det enorma internet där det alltid är möjligt att hitta något roligare att göra. Varför ska man slösa tid på att läsa en lång nyhetsartikel när du lika gärna kan läsa en sammanfattning för att sedan gör något annat. Det är här problemet ligger och för att motverka det krävs det att vi lär våra barn och ungdomar tålamod, samt att vi själva föregår med gott exempel och försöker bryta chattspråk-normen.

Sammanfattning av chattspråket

Sammanfattningsvis är chattspråk ett fenomen som uppstått i och med SMS och internet och som har bidragit med gemenskap och sammanhållning hos unga. Det kännetecknas av förkortningar, urholkade ord samt simpelt vokabulär och det är populärast bland den yngre befolkningen. Rädslan för en urholkning av språket är till stora delar obefogad men det finns en annan fara för bristande koncentrationsförmåga som direkt påverkar vår läsförståelse. Detta måste åtgärdas genom utbildning från både familj och skola där ungdomar och barn lär sig att hantera även längre och mer komplicerade texter där de behöver anstränga sig för att förstå vad som står. På så vis kan vi låta chattspråket komplettera vanlig svenska utan att det får ta över i fel sammanhang.

Chattspråk är en ny kommunikationsform