Allt om svenska språkrådet

Vet du vad förkortningarna IRL, AFK och LOL betyder? Då kanske du inte behöver ta hjälp av Språkrådet för att dechiffrera bokstäverna. Språkrådet är det officiella organet för språkvård i Sverige, där nya ord samlas upp och definieras samt förklaras så att alla har chans att förstå dem. Förutom svenska ord förklaras också några engelska låneord och förkortningar, som de tidigare nämnda. IRL betyder In Real Life, AFK står för Away From Keyboard och LOL betyder Laughing Out Loud. Alla dessa ord har något med internetanvändning och mobiltelefoner att göra.

Språkrådet reder ut begreppen och stöttar minoritetsspråk

Språkrådet hjälper till att samordna det allmänna språket i Sverige. Det gör de genom att erbjuda information om olika ord och uttryck och försöka bevara ord som håller på att dö ut. Pratar du jiddish eller romani eller talar du med hjälp av teckenspråk? Då är du en av dem som detta råd stöttar att fortsätta prata sitt språk. Alla dessa språk är nämligen minoritetsspråk, vilket innebär att de håller på att dö ut på grund av att allt färre talar dem.

Språkrådet finns för alla språkfrågor

Språkrådet arbetar på flera olika sätt. Den viktigaste delen i arbetet är att ha en vetenskaplig grund att stå på. Därför har rådet kontakt med samtliga universitet och högskolor runtom i landet för att få reda på det senaste inom språkforskning. Rådet är till för att hjälpa privatpersoner med språkfrågor, men har även officiella uppdrag. De ska till exempel främja klarspråk, vilket innebär att myndigheternas språk bör vara skrivna på ett enkelt vis som samtidigt är vårdat och precist, vilket är utmaning.

Nya ord i svenskan

Sveriges officiella språk, svenska, har länge varit påverkad av andra länder och deras språk. Vi har många låneord i svenskan, bland annat kommer orden trottoar, garderob, paviljong och menuett från det franska språket och tyskan har gett oss orden fönster, arbeta och betala. Sedan internet och den digitala revolutionen slog igenom har vi dessutom sett en helt ny utveckling av språket, nämligen SMS-språk och chattspråk. Eftersom det är eftersträvansvärt att vara så snabb som möjligt i chattar på nätet har många ord förkortats, vilket är något Språkrådet tittar närmare på.

Vilka ord använder du dig av när du skriver till någon på en chatt på nätet eller till en vän via sms? Kanske förkortar du ”kommer” till ”kmr” eller skriver bara ett ”k” som ersättning för ”okej”? Många av förkortningarna i sms- och chattspråk är internationella och har stark påverkan från engelskan. Att till exempel skriva ”LOL” som svar till någon betyder att man förstod att denne skämtade och att det var roligt. Det är precis sådana specifikationer som Språkrådet försöker definiera för att kunna hålla koll på språket.

Nya ord, nya möjligheter

Alla språk i världen är dynamiska och utvecklas hela tiden, och det är meningen att det ska vara så. Det är inte bara gamla ord och minoritetsspråk som ska tas hand om. När nya fenomen uppstår i samhället behövs ett ord för det och denna process brukar vara ganska snabb. Språkrådet har funnits länge och har redan en gedigen historia om det svenska språket i sina lager, och fler ord och historier lär det bli. Om du personligen undrar över ett ord kan du höra av dig till rådet; alla frågor om språk är välkomna.