Webbstjärnan: internetanvändning i den svenska skolan

Webbstjärnan är en internettävling för elever

Vår samtid är digital och kommer antagligen att fortsätta i samma riktning. Det betyder att det blir allt viktigare för den svenska skolan att undervisa sina elever i hur internet kan och bör användas. Just av den anledningen startades för några år sedan tävlingen Webbstjärnan. Den har snabbt blivit populär; tiotusentals elever deltar nu varje läsår och får prova på att bygga sina egna webbsidor. Dessutom hjälper Webbstjärnan lärare med att hitta nya sätt att använda sig av internet i undervisningen. Men hur började egentligen projektet och vad går tävlingen ut på?

Webbstjärnan – bakgrund och syfte

År 2008 organiserades Webbstjärnan för första gången i regi av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). IIS är kanske mest känd som den allmännyttiga organisation som ansvarar för den svenska toppdomänen .se på uppdrag av Post- och telestyrelsen. Utöver detta ska IIS också verka för en positiv internetutveckling i Sverige genom att öka allmänhetens förståelse för digitala frågor. Tävlingen är ett tydligt led i detta arbete. Dess syfte är att hjälpa den svenska grund- och gymnasieskolan att hitta smartare sätt att använda internet.

Tävlingen går ut på att bygga webbplatser som relaterar till elevernas skolarbete. Webbstjärnan tillhandahåller en .se-domän och webbdesignverktyget WordPress och står därtill även redo att ge teknisk support. I slutet av varje läsår går sedan en jury igenom de webbsidor som skickats in under året och tittar framför allt på innehåll och design. Därefter hedras de bästa bidragen i olika kategorier på en högtidlig prisutdelning. Det största priset är ”Årets webbstjärna” som belönar det vinnande bidraget med 20 000 kronor till klasskassan.

Mer än en tävling

Tävlingen är visserligen en stor del av Webbstjärnans verksamhet, men den är inte allt som erbjuds. Sidan är en utmärkt resurs även för elever som inte är intresserade av att delta i tävlingen. Genom Webbstjärnan får de möjlighet att experimentera med webbdesign och utveckla sina färdigheter inom webbpublicering. För lärare är det också ett verktyg som de kan använda sig av i sin undervisning. Lärare erbjuds dessutom en rad möjligheter till fortbildning i hur man kan använda sig av internet i undervisningen.

I grunden utgår verksamheten från antagandet att förmågan att använda sig förnuftigt av internet kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det handlar inte bara om rent tekniska färdigheter som design, kodning och programmering, utan också om frågor som till exempel källkritik, textproduktion och analytisk förmåga. Webbstjärnan kan också ses som ett demokratiprojekt. Förhoppningen är att man ska kunna utbilda dagens skolelever till att bli ansvarstagande och aktiva internetanvändare som är medvetna om internets risker men också dess många möjligheter.

En viktig satsning

Webbstjärnan har redan lyckats med att göra internetanvändning till ett spännande ämne. Tack vare tävlingen har ett intresse för webbpublicering väckts hos många elever runt om i landet. Kanske har det även skapats en djupare förståelse för vad det betyder att ta ansvar för sitt agerande online. Det vore i så fall en välkommen bieffekt av projektet. I ett samhälle som ständigt blir mer digitalt kommer det att vila ett större ansvar på medborgarna att behandla information med försiktighet och källkritik.