Förkortningar som är bra att veta om

Inom chattspråket finns det många olika förkortningar som man kan använda sig av för att slippa skriva ut hela ord eller meningar. Ibland kan det dock uppstå missförstånd och fel i kommunikationen om man inte har koll på dessa eller om man inte vet hur de ska användas.

Image

Därför är det bra att redan innan man börjar använda chattspråk vet om vad de flesta förkortningar står för. Oftast kan man förstå vad förkortningarna betyder i och med det sammanhang de används. Men ibland kan det ändå vara svårt att förstå, speciellt om de är på engelska.

RSVP

Det här är faktiskt inte en engelsk förkortning, utan en fransk. Men eftersom att många av engelskans förkortningar kommer från franskan tar vi med den ändå. I alla fall så står RSVP för “please reply” eller då “réspondez s’il vous plait” på franska.

Image
Image

LMK

Let me know - alltså att du förväntar dig att få ett svar eller någon form av bekräftelse på det du skriver. Många kan avsluta ett sms eller meddelande med detta för att visa att de vill ha respons tillbaka.

ETA

När du reser har du förmodligen sett den här förkortningen. Den betyder Estimated time of arrival, alltså beräknad tid för ankomst på svenska.

Image
Image

IMO

Om någon ska uttrycka en egen åsikt är det vanligt att man vill förtydliga att det är just ens egen åsikt. Det kan man göra med att starta meningen med IMO, som betyder in my opinion. Där visar du alltså att det som står i meddelandet eller texten är din egen åsikt.

AKA

Kärt barn har många namn brukar man säga. Och för att tala om det eller referera till någon/något så kan du använda förkortningen AKA - also known as. Om du till exempel skriver om din bästa vän till någon som du precis har träffat kan du säga vännens namn och fortsätta med “AKA min bästa vän”.

Image