Har förkortningar gjort oss lata?

Att vi använder alltmer förkortning i dagliga samtal, SMS och annan form av kommunikation är nog alla överens om. Det är ett sätt att göra samtal mer effektiva och flytande, men kan också ge upphov till en hel del förvirring. Dessutom anser många att vår ökade användning av förkortningar har gjort oss lata i hur vi kommunicerar och utvecklar nya relationer. 

Om detta är sant eller inte är ännu någonting som vi får fortsätta spekulera i, men däremot kan vi vara eniga om att det kan ge både för- och nackdelar, vilket vi ska kika lite mer på i denna artikeln.

Viktigt att det används vid rätt tidpunkt

Visst kan du använda förkortningar, men det är viktigt att det också används vid rätt tillfälle. Du kan använda den när du pratar med dina vänner, men så fort det blir ett professionellt sammanhang så är det viktigt att du är tydlig och undviker förkortningar i största möjliga mån. Men även när du pratar med dina vänner så försök att också använda det med måtta.

Kan lätt bli missförstånd

En stor nackdel med förkortningar är dock att det kan ge upphov till en hel del missförstånd. Framförallt om du mottar eller skickar förkortningar som dina vänner faktiskt kommer förstå. Det finns många historier därute när förkortningar har använts i helt fel sammanhang, så säkerställ att du använder rätt förkortning.

Så med detta sagt så använd gärna förkortningar, men använd det aldrig för att spara tid. Det ska vara trevligt att kommunicera och används på rätt sätt.