Vikten av att vara tydlig i din kommunikation

Image

Kommunikation är A och O. Det finns inget annat som är så viktigt när du har ett samtal med någon eller några andra. Och för att du ska få fram det du vill säga och att det ska tolkas som du vill att det ska tolkas är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation och inte antar att mottagaren vet vad du menar. 

För att en relation ska fungera är det ett måste att förstå varandras kommunikation. Om ni talar olika språk och menar olika saker kan relationen bli komplicerad. Men om ni kommunicerar med varandra på ett sätt som båda förstår så kommer er relation bli mycket enklare och mer harmonisk.

Vad brist i kommunikationen kan leda till

Det är inte bara när du skriver med en kompis och använder chattspråk som du behöver vara tydlig med din kommunikation. Utan detta gäller även i alla andra sammanhang som du hamnar i. Det kan till exempel vara på jobbet eller i din kompisgrupp, och för allas säkerhet är det då väldigt viktigt att den du kommunicerar med vet exakt och förstår direkt vad du menar. 

Brist i kommunikation leder ofta till missförstånd, som i sin tur kan leda till irritation eller ännu värre händelser. Om kommunikationen är dålig under en längre tid kan det leda till allvarliga skador både hos dig och de du kommunicerar med. Därför är det viktigt att du vet vad du vill få sagt och att du säkerställer att mottagaren förstår dig, och såklart även att du förstår mottagaren. 

Image